Untitled Document

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

เตรียมพบกับกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมการแข่งขัน ด้านวิทยาศาสตร์ มากมาย...
 ผู้สนใจสมัครสามารถส่งแบบฟอร์มตอบรับหรือใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
  science.techno11@gmail.com
  Fax: 02-522-6609

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8194